Rabarber (Rheum rhabarbarum )


Familie:          Rabarber behoort tot de duizendknoopfamilie (Polygonaceae ). Boekweit en zuring
                     zijn familieleden. Als niet gewenste planten komen we in de tuin wel eens
                     perzikkruid, varkensgras en zwaluwtong tegen.


Teeltwisseling: Plant rabarber op een plek, waar niet eerder rabarber heeft gestaan. Rabarber kan
                     tientallen jaren op dezelfde plek blijven staan, maar verlangt een vruchtbare
                     grond. Rabarber heeft baat bij een regelmatige en rijke (natuurlijke) bemesting.

Zaaien:          Rabarber kun je zaaien, gezaaide planten verschillen van kwaliteit. Het is dus
                     verstandig om te starten met een plant, die goede eigenschappen (smaak!) heeft.


Delen:            Van een oudere plant met bewezen goede kwaliteit en smaak kun je stukken
                     afsnijden/af steken. Een flink stuk wortel met enkele ogen (knoppen) is voldoende.
                     Laat de jonge plant het eerste seizoen groeien en wacht met oogsten. Het meest geschikte                          moment om te delen is eind september, begin oktober. De bodemtemperatuur is dan nog                            hoog en jonge planten wortelen gemakkelijk.


Vervroegen:    Vanaf half januari kan je rabarber vervroegen door over de plant en tunneltje te
                     maken met bijvoorbeeld een omgekeerde emmer of met geperforeerd folie
                     ondersteund door enkele bogen. De planten moeten eerst een koude periode
                     hebben doorgemaakt, voordat ze door warmte tot groei overgaan.


Oogsten:        Om te oogsten pak je de bladstelen zo laag mogelijk vast en met een draaiende
                     beweging trek je de steel los. (niet snijden met een mes) De grote bladeren snij je wel
                     met een scherp mes af. Na de langste dag neemt het gehalte (oxaal)zuur in de planten toe,                        dus oogsten vóór 1 juli.


Bladeren:        Vanwege het hoge gehalte aan (oxaal)zuur zijn de bladeren NIET eetbaar. De
                      bladeren zijn wel goed te gebruiken om een aftreksel (thee) te maken om bladluizen
                      en rupsen te bestrijden. Zo’n aftreksel maken duurt niet lang. Het is ook mogelijk van
                      de bladeren een gier te maken. Een dergelijke gier maken duurt een dag of vijf en ruikt dan                       onaangenaam. Je kunt ook wat bladeren op de grond leggen, de slakken zoeken overdag                             onder de bladeren een schuilplaats.


In de keuken:   Rabarbermoes. Rabarber is goed voor de slanke lijn(mits weinig suiker toegevoegd)
                      en bevat veel vezels.
                      Smoothie
                      IJs
                      Gebak
                      Limonade
                      Wijn


Tenslotte:         Zuur in de mond maakt het hart gezond.Copyright @ jeugrubbenhof