Compost


Er is anorganische mest (kunstmest) en organische mest (natuurlijke mest). Er zijn ook combinaties van beide soorten. Compost is een vorm van natuurlijke bemesting. Compost bestaat voornamelijk uit afgestorven en vergane delen van planten. Ook mest van dieren kan deel uitmaken van de compost.


Planten in de groei kunnen alleen voedingsstoffen opnemen, als natuurlijke mest en compost door het bodemleven (regenwormen,bacteriën,schimmels) zijn afgebroken. Dat proces verloopt geleidelijk. Overdosering is bij toedienen van “rijpe” compost uit te sluiten.


Het nut van compost

Compost bevat in de regel een uitgebalanceerde hoeveelheid voedende stoffen. Compost bevordert bovendien het bodemleven, verbetert de structuur van de grond, maakt de grond luchtiger, laat de grond sneller opwarmen, maakt de grond makkelijker te bewerken en verhoogt het vermogen van de grond om vocht vast te houden. Compost verlaagt dus de droogtegevoeligheid.
En dan is compost ook nog eens relatief goedkoop. Een composthoop is makkelijk te maken.


Welk materiaal kan op de composthoop?

 • Alles van plantaardige herkomst, behalve wortelonkruid. 
 • Af en toe een laagje aarde brengt het bodemleven in de composthoop. Bouw de composthoop op in dunne, afwisselende lagen.
 • De bladeren van bomen leveren goede compost. Blad van beuken is van de beste kwaliteit, blad van eiken bevat veel looizuur en is moeilijker te composteren.
 • Gemaaid gras (zonder zaden!) is in dunne lagen goed composteerbaar.
 • Mest van paarden, runderen en in kleine hoeveelheden mest van kippen, konijnen, duiven.


Wat kan niet op de composthoop?

 • Gekookte etensresten.
 • Wortelonkruid. Wortels van akkerpaardenstaart, akkerwinde, brandnetel, haagwinde en muntsoorten kunnen explosief uitbreiden!
 • Voorkom dat veel onkruidzaden in de composthoop belanden. Als naderhand de compost de tuin in gaat, zullen heel wat van die zaden in de tuin kiemen.

 • Niet organisch materiaal: kunststof, metalen, geschilderd of geïmpregneerd hout, enz.
 • Pas op met schillen van niet biologisch gekweekte aardappels, uien, knoflook, bananen, mandarijnen, sinasappels, citroenen, e.d. Die zijn vaak behandeld met chemische middelen.
 • Ziek materiaal. Denk aan aangetast loof of vruchten van aardappel, tomaat! Deze planten niet op de composthoop, maar afvoeren.
 • Stronken van koolplanten (risico knolvoet).
 • Pas op met gekochte snijbloemen, die resten van bestrijdingsmiddelen kunnen bevatten.
 • Let ook op met materiaal dat mogelijk aantrekkelijk is voor ratten.
Copyright @ jeugrubbenhof