Hoe is de schade door (woel)muizen in de moestuin te beperken?


1. Hou de teellaag zo veel mogelijk los want woelmuizen graven graag erg ondiep. Als de grond los is van structuur, zullen de gangen redelijk snel instorten. Dus bij herhaling schoffelen of, nog beter, met een riek de aarde tussen de planten los maken.


2. Plekken in de moestuin, waar langere tijd geen grondbewerking plaats vindt, zijn voor (woel)muizen torenhoog favoriet. Denk aan permanente bestrating, onder een afdak, in een kas of schuurtje, onder stapels stenen, onder composthopen, onder meerjarige beplanting.


3. Soms ontstaan in tuinen plekken met wortelonkruid, bijvoorbeeld haagwinde

(pispotje) of kweekgras. Dat kan wijzen op ondergrondse voorraadkamers van

woelmuizen.


4. Natuurlijke vijanden van woelmuizen zijn roofvogels, wezel, bunzing, marter,

hermelijn, vossen, katten. In het voorjaar van 2019 is een uilenkast opgehangen.

Het gebruik van gif om woelmuizen te bestrijden is ten zeerste af te raden.

Gif komt terecht in de jagende dieren, die we nu net hard nodig hebben.

Of het komt terecht in het milieu (in onze tuinen).

                                                                                                                           Haagwinde

5. Met vallen kun je (woel)muizen/mollen levend vangen. Volg de instructie/gebruiksaanwijzing.


6. Met klemmen kun je deze beestjes bestrijden. Volg de instructie/gebruiksaanwijzing.


7. Als aantrekkelijke planten in groepen of rijen worden geplant, is het voor (woel)muizen wel heel gemakkelijk om een aantal planten op te peuzelen. Als de planten verspreid en afwisselend zijn geplant, is het voor de muizen al een stuk moeilijker.

Aan de geur van sommige planten hebben de beestjes een hekel. Keizerskroon, daslook, knoflook, absint, narcissen, kruisbladwolfsmelk zullen er niet 100% voor zorgen dat de (woel)muizen vertrekken. Ze maken de tuin wel minder aantrekkelijk voor ondergrondse knagers.


             Keizerskroon                                   Knoflook                                    Kruisbladwolfsmelk


8. Een woelmuis kun je ook uitgraven. Maak eerst een stukje gang open. Bijna altijd komt het diertje binnen 20 minuten om de opening dicht te maken. Dat is dus de kant, waar je verder moet graven. Kom je bij een splitsing van gangen, wacht je tot één van de gangen is dicht gemaakt. Ook die gang kun je al gravend volgen, tot je de woelmuis in een doodlopende gang ziet. Het is dan snel handelen, een ferme tik met de spa is voldoende.


9. Volgens oude overlevering was het mogelijk woelmuizen kwijt te raken door kruisgewijs over het perceel te lopen en tegelijk hardop en luid het St. Jans-evangelie te bidden. Het poortje van de tuin diende daarbij open te staan, zodat de muizen ongehinderd het hazenpad konden kiezen.


Copyright @ jeugrubbenhof