Aardappelziekte

 

De aardappelziekte (Phytophtora infestans), die net zo goed tomatenziekte kan worden genoemd, is een uiterst besmettelijke ziekte, die wordt veroorzaakt door een pseudoschimmel. Bij een aantasting zijn bruinzwarte vlekken zichtbaar op de bladeren, meestal eerst boven in de plant. De ziekte gaat razendsnel omlaag via de stengels naar de nieuw gevormde aardappelen in de grond. 


Natte weersomstandigheden, slechte hygiëne en verkeerde teeltwisseling kunnen de ziekte in de hand werken. Tomaten die worden geteelt in de open lucht raken vaak als eerste besmet en infecteren vervolgens de aardappelen. Afval van aardappelplanten en tomatenplanten moet zo snel mogelijk afgevoerd worden in goed gesloten plastic zakken. Ruim dus elk blaadje, worteltje en ook aangetaste vruchten van tomaat en aardappel zorgvuldig op. Dat is immers niet alleen een individueel belang, maar tevens een collectief belang voor onze hele vereniging.


Als de aardappelziekte in het loof zichtbaar is, kan zekerheidshalve het beste elke plant aan de grond worden afgesneden. De aardappelen zijn dan in de regel ook oogstbaar. Er zijn chemische preparaten in de handel, die aardappelziekte (preventief) bestrijden. Het zijn geen onschuldige middelen, gebruik ze in uiterste noodzaak en volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzingen en let op de veiligheidsvoorschriften.

Ook tomaten, zelfs in kas of tunnel, zijn hypergevoelig voor Phytophtora.


Slakken kunnen ook in de aardapplplanten behoorlijk schade aanrichten, de aangevreten bladeren/stengels zijn makkelijke invalspoorten voor allerlei infecties, waaronder fytoftera.


De aanduiding  aardappelziekte is ook vaak in gebruik.  De ziekte treft ook andere leden van de aardappelfamilie, dus ook tomaat, aubergine, paprika

 

Na infectie kunnen ziekteverwekkers jarenlang in de grond aanwezig blijven! Dus uiterste hygiëne betrachten.

 

In kassen en tunnels is het belangrijk de luchtvochtigheid niet te veel op te laten lopen( gedoseerd gieten) en goed te ventileren. Stilstaande lucht vermijden.    Copyright @ jeugrubbenhof