Kokospotgrond


Eerst wat algemene informatie over potgrond.


Turf(veen)  was lang het hoofdbestanddeel van potgrond. Ook nu nog trouwens. 

Het afgraven van veenlagen stuit op steeds meer bezwaren, voor het vervaardigen van potgrond komt meer belangstelling voor andere grondstoffen, zoals bijvoorbeeld  kokosgruis en kokosvezel. 

Dit materiaal ondergaat bij fabrikanten een bewerking, ongewenste zouten worden verwijderd en gewenste voedingsstoffen toegevoegd. Naar believen is het materiaal ruwer of fijner van structuur te maken.

Fabrikanten kunnen elk  type grond samenstellen, afgestemd op de eisen die het te telen gewas stelt.

Zuurminnende planten vragen een zure  grond. De zuurgraad van de grond is tussen 4,5 en 6. 

Gewone potgrond heeft een zuurgraad van 6,5 of iets hoger.

Een lage waarde betekent een hoge zuurgraad. Een hoog getal betekent een lage zuurgraad.

 

Enkele voordelen van kokospotgrond:

-   Luchtig                                   Heeft eenen losse, luchtige structuur. Zuurstof in de grond is van levensbelang                                                          voor bodemleven, maar ook voor gezonde wortelontwikkeling.

-   Drainerend                              Voert een te veel aan water snel af. 

-   Schimmelwerend                       Is weinig gevoelig voor schimmelinfecties. 

-   Licht in gewicht                        Is licht in gewicht( in relatief droge conditie)

 

De  aanduiding  RHP vermeld op zakken potgrond geeft een indicatie van een redelijke kwaliteit. Op de verpakking moet  vermeld staan ,waaruit de potgrond bestaat.

Ook de toegevoegde meststoffen moeten op de verpakking staan vermeld en voor welke periode deze stoffen werkzaam zijn.

Geen rijk bemeste grond gebruiken voor zaaien!  Zaden bevatten een kleine hoeveelheid reservevoedsel en dat is ruim voldoende voor een geslaagde ontkieming. Een overmaat aan bemesting is zelfs schadelijk voor de jonge kiemplanten.

Speciale zaaigrond moet dus arm zijn aan voedingsstoffen!

 Als de plantjes aan de groei zijn, is  een zacht werkende meststof in lage dosering zinvol. 

                                       

Van de door mij gebruikte kokospotgrond zijn een aantal typen in de verkoop (een 8 tal typen staan vermeld op de verpakking).  Zie infobord op tuin.

Type 02 bestaat volledig uit kokosgruis en kokosvezel en is licht

Als ik zaaigrond nodig heb voor kleine zaden , zeef ik de grotere  delen van deze grond uit.. Om  grotere zaden zoals bonen voor te zaaien is deze grond prima geschikt.

Deze grond is ook prima om grotere planten in op te potten.

Als er een voorkeur is om specifieke zaai/stek grond te gebruiken is type 05 mogelijk een betere keuze. Dit type grond is fijner van structuur, maar ook anders van samenstelling.

Met dit type grond heb ik geen ervaring.

Als ik zaai en stekgrond nodig heb, zeef ik een hoeveelheid van de kokosgrond(type 02) uit, zodat de grofste delen eruit verwijderd zijn.

Eventueel meng ik twee delen van het fijn gezeefde type grond met een deel scherp zand.

Wil je zuurminnende gewassen zaaien, dan is grond met een lage Ph(hoge zuurgraad) noodzakelijk.

 

De potgrond is beschikbaar per 36 zakken van 70 liter, de prijs is ca 6,95 per zak. De zakken zijn gestapeld op een Europallets.

De zakken zijn niet zwaar, zolang ze droog liggen!

 

Mocht er interesse zijn tot gemeenschappelijke inkoop van deze potgrond (type 02) meld dit dan aan via secretariaat@jeugrubbenhof.nl.

 

Copyright @ jeugrubbenhof