Vlinderbloemigen


Bonen en erwten maken deel uit van de familie van de Fabaceae, de vlinderbloemigen. Vroeger werd deze familie Leguminosae genoemd en nog vroeger Papilionaceae.


Stikstofbinders


De familie van de vlinderbloemigen is in staat met behulp van bepaalde bacteriën stikstof uit de lucht te binden in wortelknobbels.

Tot deze familie behoren, naast bonen en erwten, tuinbonen, peulen en soja.

Ook groenbemesters als klaver, lupine, luzerne en wikke behoren tot de familie van de vlinderbloemigen. Ze brengen niet alleen organische humusvormende stoffen in de bodem, maar leggen ook stikstof (N) vast in de bodem. De wortels (met de stikstofknolletjes) van deze planten dienen in de grond te blijven. De stikstofbindende planten dus niet uittrekken, maar laag bij de grond afknippen of afsteken met een scherpe spade.


In onze streken ging vroeger aan de aardappelteelt een teelt van luzerne vooraf. Omdat de wortels van de luzerne diep de bodem indringen, werd de bodem bovendien goed losgemaakt. Een uitkomst dus voor iedereen die een hekel heeft aan (diep) spitten. Ook lupine is voor dat doel geschikt.

Copyright @ jeugrubbenhof