Zuurgraad van de grond in de groentetuin.

 

De tuinen in de Jeugrubbenhof zijn door de jaren heen regelmatig bewerkt en  bemest.

De meeste tuinders beschikken over een composthoop, via periodieke compostgift en natuurlijke mest  komen voedingsstoffen terug in de bodem, verbetert de structuur van de grond, de grond warmt sneller op, houdt warmte en vocht beter vast.

 

De zuurgraad van de grond zegt iets over de scheikundige samenstelling en de daarmee samenhangende beschikbaarheid van voedingselementen.

Het element Hydrogenium (H), waterstof,  speelt daarin een belangrijke rol.

De grond in de tuinen van de Jeugrubbenhof is niet uitgesproken zuur of basisch en voor nagenoeg alle groentesoorten min of meer geschikt.

De zuurgraad van de grond (pH) is aan te geven in een getal van 1 tot en met 14.  pH 1 is extreem zuur, pH 14 is extreem basisch.

Zulke extremen zijn theoretisch en komen in de praktijk niet voor.


Veengrond(tuinturf) heeft een zuurgraad  (pH) van ongeveer 4,5. 

Grond met een pH-waarde van 6,5 is neutraal. In een groentetuin is zo'n waarde ideaal.

De pH waarde in de groentetuin is  tijdens het tuinseizoen variabel.  Allerlei factoren hebben invloed op de zuurgraad van de bodem. 

Regen werkt verzurend, meststoffen kunnen verzurend of ontzurend werken, bodembewerking  maakt de grond luchtiger. Allerlei biologische en scheikundige reacties hebben invloed op de zuurgraad van de bodem.


Kalk(Ca, calcium) heeft een ontzurend effect. 

In een groentetuin vermindert de hoeveelheid kalk geleidelijk, planten nemen kalk op en er spoelt kalk uit.   

Het kan zinvol zijn dit kalkverlies jaarlijks op te vangen door een kalkgift.  Er zijn verschillende kalkpreparaten in de handel. Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing en let op de dosering! Kalk verbetert de structuur van de grond (ontstaan van kruimelstructuur).


Nogmaals,de grond in de Jeugrubbenhof  is heel  geschikt voor de meeste soorten groente. De  theoretische streefwaarden zullen in de praktijk kunnen afwijken en zelden leidt dat tot grote problemen.

Aardappelen houden van een licht zure grond, op de plek waar aardappelen komen dus beter niet van te voren kalk strooien.

Als bij het opbouwen van de composthoop met regelmaat wat kalk is toegevoegd, zal het composteringsproces versnellen en is de  zuurgraad van de uiteindelijk gevormde compost  niet te laag of te hoog. Pure compost is vaak aan de iets zure kant.

Bosbessen en blauwe bessen (verschillende soorten) groeien alleen goed in zure grond. De grond in de tuinen van de Jeugrubbenhof is voor zulke planten  beslist ongeschikt! En de grond aanpassen  (verzuren ) is een moeilijke en kostbare aangelegenheid.  Makkelijker is het om deze zuurminnende planten in grote (specie) kuipen, gevuld met turf te kweken. Bosbessen en blauwe bessen hebben ook een hekel aan lang durende droogte!

 

Met eenvoudige testkits kun je zelf de zuurgraad van de grond bepalen.  Bedenk, dat de zuurgraad van de bodem niet constant  dezelfde waarde heeft, dus verspreid in het tuinseizoen verschillende keren meten!

Copyright @ jeugrubbenhof