Fruit en Bloemen


Juni is de maand bij uitstek om tweejarige planten te zaaien. Ook overblijvende planten, die pas in het tweede jaar gaan bloeien, kunnen nu worden gezaaid.


Blad van bollen als tulpen, mag pas worden verwijderd, als het volledig verdord en afgestorven is. Bollen trekken immers hun reservevoedsel voor een deel terug uit het blad.

Om de rozen na de eerste bloei vlug weer te laten bloeien, mag je de twijgen niet te veel inkorten. Haal uitgebloeide rozen weg zodat een nieuwe uitloper kan groeien.


Rond de langste dag is een mooi moment om te snoeien. Bij hagen wordt de voorjaarsgroei terug geknipt. Behalve bij Taxus-hagen, die kunnen beter half augustus  worden geknipt (dan is één snoeibeurt per jaar voldoende).


Bij appel- en perenbomen kun je in juni of juli de scheuten inkorten als die een lengte van ongeveer 12 cm hebben bereikt. Bij heesters die vroeg hebben gebloeid (deutzia, sering, forsythia,

boerenjasmijn, ribes) kan het bloeihout worden weggeknipt.


Verwijder regelmatig de uitlopers van aardbeien. Ook oppotten in bloempotten met potgrond kan, om er half augustus een nieuw bed mee te beplanten. Jonge planten, die dan worden uitgeplant, maken in aanleg bloemknoppen voor het volgende voorjaar. Aardbeienplanten kunnen beter na drie jaar worden opgeruimd, omdat de opbrengst terug loopt. Teeltwisseling van minstens drie jaar! Dus niet op dezelfde plek planten!

Copyright @ jeugrubbenhof